EBT:n fysiikkavalmennusopas on valmistunut

20.9.2012

Seuran fysiikkavalmentajat Joonatan Akkanen ja Martti Iivonen ovat kirjoittaneet valmentajien avuksi fysiikkavalmennusoppaan. Opas esiteltiin tiistaina 18.9 valmentajastartissa valmentajille.

 

Opas on jaettu kolmeen osaan:
1) Tukiharjoittelu ennen puberteettia
2) Tukiharjoittelu puberteetin aikana
3) Tukiharjoittelu puberteetin jälkeen

Jokainen osuus sisältää teoriaosuuden, jossa käsitellään ikäjaksolla tapahtuvia fyysisiä muutoksia, sekä muita tärkeitä harjoittelussa huomioitavia seikkoja. Lisäksi jokaisen ikäjakson kohdalle on listattu esimerkkiharjoitteita, joista valmentajien on tarkoitus saada vinkkejä arkipäivän valmennukseen, jotta oppiminen siirtyy teoriasta myös käytäntöön. Liitteistä löytyy esimerkki keskivartalojumpasta, liikkuvuusohjelmasta, sekä aktivoivasta alkuverryttelystä.

Oppaan tarkoituksena ei ole käsitellä perusteellisesti jokaisen ajanjakson kaikkien ominaisuuksien harjoittelua erikseen, vaan antaa valmentajalle yleiskäsitys kullakin ikäjaksolla huomioitavista asioista ja muutamia hyväksi havaittuja harjoitteita. Lisäksi teoriaosioita luettaessa tulee aina pitää mielessä seuraavat fysiikkavalmennukseen liittyvät perusperiaatteet, vaikka niitä ei erikseen mainittaisikaan.

1) Jokainen urheilija on oma yksilönsä – huomioi yksilölliset erot

2) Etene rauhassa askel askeleelta vaikeampiin suorituksiin – älä kiirehdi ja jätä askeleita välistä

3) Pidä huolta suoritusten täsmällisestä suorittamista ja harjoituksen keskittyneestä ilmapiiristä – loukkaantumisriski pienenee ja harjoittelun tehokkuus kasvaa
 

Kaiken tarkastelun pohjana on hyvä muistaa, että urheilija on kokonaisuus, ja hän käyttää tehokkaasti koko vartaloaan pystyasennossa tehden kokonaisia liikkeitä varpaista sormenpäihin (kineettinen ketju). Harjoittelua suunniteltaessa ei ajatella asioita pelkästään yhden lihaksen kannalta, vaan mietitään liikkeen kokonaisuutta, eli mitkä kaikki asiat vaikuttavat jonkin yksittäisen liikkeen syntyyn.

Liitteet