Seuran kevätkokous 2015

9.5.2015

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.5.2015.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Sivula, joka piti kokouksen järjestyksessä, kuitenkin keskustelun sallien.
 
Päätökset tehtiin hallituksen esitysten mukaisesti.
 
Jäsenmaksuksi vahvistettiin 30 euroa ja kannattajajäsenmaksuksi 100 euroa.
 
Hallituksen laatimat toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten vahvistettiin.
 
Hallituksen (seuran) puheenjohtajana valittiin jatkamaan Kirsi Eräkangas.
 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Jäseniksi valittiin:
Pipa Böök
Toni Hållfast (uusi)
Anssi Iivonen
Kimmo Irpola
Ari Saarenmaa
Timo Vainio (uusi)
Kai Virtanen (uusi)
 
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tarkastajana Miika Karkulahti.