Kutsu seuran syyskokoukseen

24.10.2016

Espoo Basket Team ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen Aika: maanantai 28.11.2016 klo 18 Paikka: Seuran toimisto, Merenkulkijankatu 5, 02320 Espoo

 Esityslista

1. Kokouksen avaus                                                                        

2. Valitaan kokoukselle                                                                 

a. puheenjohtaja                                                             

b. sihteeri                                                                                                     

c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa                                   

d. ääntenlaskijat                                                               

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet              

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus       

5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys                                

6. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös

7. Esitetään tilintarkastajien lausunto                                     

8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

Sääntöjen kohdan 10 § mukaan, asioista, joita seuran jäsenet haluavat yhdistyksenkokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viisi päivää ennen kokousta.

Tarjoilun varmistamiseksi kokoukseen saapuvia pyydetään ilmoittautumaan 21.11.2016 mennessä sähköpostiosoitteeseen toimisto(ät)ebt.fi.

Tilinpäätös on nähtävillä seuran jäsenille seuran toimistossa (sovithan ajan Ullan kanssa, email toimisto(ät)ebt.fi tai puhelin 040 550 2430) 21.11.2016 alkaen.

Tervetuloa!