Espoo Basket Team ry:n sääntömääräinen syyskokous 23.11. klo 18

16.11.2017

Espoo Basket Team ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen syyskokoukseen. Aika: torstain 23.11.2017 klo 18 Paikka: Seuran toimisto, Ulappakatu 1 F LT 16, 02320 Espoo

Esityslista

1. Kokouksen avaus                                                                        

2. Valitaan kokoukselle                                                                 

a. puheenjohtaja                                                             

b. sihteeri                                                                                                     

c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa                                   

d. ääntenlaskijat                                                               

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet              

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus       

5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys                                

6. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös

7. Esitetään tilintarkastajien lausunto                                     

8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

Sääntöjen kohdan 10 § mukaan, asioista, joita seuran jäsenet haluavat yhdistyksenkokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viisi päivää ennen kokousta.

Tarjoilun varmistamiseksi kokoukseen saapuvia pyydetään ilmoittautumaan 22.11.2014 mennessä sähköpostiosoitteeseen toimisto(a)ebt.fi.

Tilinpäätös on nähtävillä seuran jäsenille seuran toimistossa (sovithan ajan Hannan kanssa, toimisto(a)ebt.fi tai puhelin 040 550 2430) 17.11.2017 alkaen.

Tervetuloa! 

http://www.ebt.fi/seura/seurainfo/seuran-saannot/