Arviointi ja kehittäminen

6. ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

6.1. Arviointi- ja kehittämisjärjestelmä

Heti vuodenvaihteen jälkeen, kevätkauden alkaessa valmentajat pitävät pelaajilleen kehityskeskustelut. Taustahenkilöt pitävät vastaavat kehityskeskustelut vanhempien kanssa kevätkauden vanhempainkokouksessa. Seura kokoaa valmentajat ja taustahenkilöt helmi-maaliskuussa kehityspalavereihin, jossa esitellään joukkueissa esiin tulleet kehityskohteet ja kartoitetaan muita kehityskohteita. Kehityspalaverien tulokset ohjaavat seuraavan kauden toimintasuunnitelman tekoa, joka laaditaan maaliskuun aikana ennen huhtikuussa pidettävää kevätkokousta.

Seura järjestää tyytyväisyyskyselyn kerran vuodessa. Seuratoimintaan yleisesti vastaava kysely järjestetään maaliskuussa. tulokset kommunikoidaan joukkueille ja koko seuralle.

Valmennustoimintaa arvioidaan kahdesti kaudessa järjestettävällä 360-mittauksella. Jokaisen joukkueen kaikkien valmentajien aikaansaannoksia arvioidaan itsenäisesti. Arvioinnin tekevät pelaajat, vanhemmat, joukkueen muuta valmentajat sekä valmennuspäällikkö. Valmennuspäällikkö käy jokaisen valmentajan kanssa palautteen henkilökohtaisesti läpi. Joukkueen taustoille annetaan yhteenveto palautteesta vanhempainkokouksessa. Koko seuran osalta tehdään yhteenveto, joka kommunikoidaan sähköpostitse.

6.2. Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden saavuttamista mitataan vuosittain seuraavilla mittareilla:

•    Harrastajien määrä ikäluokittain ja joukkueittain
•    Lopettamismäärä ikäluokittain ja joukkueittain
•    Uusien pelaajien lukumäärä ikäluokittain ja joukkueittain
•    Lisenssipelaajien lukumäärä ikäluokittain
•    Seuraan ja seurasta siirtyvien lukumäärä
•    Harjoitusryhmien lukumäärä
•    Sarjassa pelaavien joukkueiden lukumäärä (alue- ja valtakunnalliset sarjat)
•    SM- ja aluesarjojen mitalien lukumäärä
•    Maajoukkue- tai aluevalmennuksessa olevien lukumäärä
•    Valmentajien lukumäärä
•    Uusien ja lopettaneiden valmentajien lukumäärä
•    Omien kasvattien lukumäärä seuran valmentajissa
•    Valmentajien koulutusosallistumisten lukumäärä
•    Leiri- ja urheilukouluosallistujien lukumäärä
•    Tuomareiden lukumäärä