Talous

4. TALOUS

4.1. Joukkueen talous

Jokaisella joukkueella on oma taloutensa osana seuran kirjanpitoa ja oma seuran nimissä avattu tili. Joukkueen taloutta hoitaa joukkueen taloudenhoitaja. Seuralla on yhteinen talous, jota hoitaa seuran taloudenhoitaja ja siitä vastaa seuran hallitus. Seuran tilikausi on 1.5.-30.4.

4.1.1. Talousarvio ja taloudenhoito

Jotta voidaan varautua kaikkiin menoihin, on hyvä tehdä joukkueelle talousarvio. Talousarvioon kannattaa ottaa mukaan kauden aikana käytävien turnausten kustannukset, valmentajista aiheutuvat kulut, ensiapu- ja muut välinekustannukset, kauden päättäjäiset, pikkujoulut yms. Kauden alussa on hyvä kerätä pieni alkukassa. Periaatteena on, että joukkueen tilin rahoja käytetään tapahtumiin ja hankintoihin, jotka koskevat kaikkia pelaajia, esim. turnausten joukkuemaksut.

Pelaajat maksavat itse lisenssinsä ja tapaturmavakuutuksensa. Otteluiden ja turnausmatkojen kustannukset on parasta hoitaa vastavuoroisuuden periaatteella, mutta jos kuljettajia ei vapaaehtoisesti löydy riittävästi, on raha tässäkin sopiva ratkaisu: kuljettajille maksetaan yhteisesti sovittua korvausta polttoaineesta ja kustannus jaetaan kaikkien pelaajien kesken.

4.1.2. Joukkueen kirjanpito

Taloudenhoitaja käyttää kirjanpitoa varten valmisteltua excel- lomaketta, joka lähetetään kauden alussa taloudenhoitajille. Hän kirjaa kerran kuukaudessa pankin tiliotteesta tapahtumat +/- -merkkisinä.

Excel-lomakkeen laskukaavan avulla voi täsmäyttää pankkitilin saldon kirjanpitoon jokaisen tiliotteen kirjaamisen jälkeen. Tiliotteesta kannattaa ottaa itselleen kopio. Taloudenhoitaja kirjaa koko kuukauden tapahtumat yhtenä tapahtumana tai kaikki erikseen, niputtaa ko. kuukauden tositteet tiliotteeseen ja laatii yhteenvedon kuukaudesta päälle. Tämä kannattaa tehdä aina kuukausittain. Tositteet ja tiliotteet toimitetaan toimistolle ja yhteenveto kirjanpitäjälle sähköpostitse aikataulun mukaisesti.

Käteiskassassa käytetään samaa excel- lomaketta. Käteiskassasta maksetaan kotipelien erotuomaripalkkiot ym. kulut. Buffet-tuotto lasketaan seuraavasti: koko kassa + tuomaripalkkiot – pohjakassa = tuotto. Buffetinpitäjä tai taloudenhoitaja hoitaa erotuomarimaksut kotipeleissä.  
Joukkueiden kirjanpitoaineisto pitää palauttaa seuran toimistoon seuraavasti:
•    Välin 1.8.-31.12. aineisto palautetaan 15.1  mennessä.
•    Välin 1.1-30.4. aineisto palautetaan 15.5  mennessä
•    Välin 1.5-31.7. aineisto palautetaan 15.8  mennessä

Saman aikataulun mukaan yhteenveto toimitetaan sähköisesti kirjanpitäjälle.

4.2. Maksut

4.2.1. Toimintamaksut

Jokainen pelaaja on velvollinen maksamaan seuralle vuosittaisen toimintamaksun, jonka suuruuden seuran hallitus päättää. Nämä veloitetaan myClub- ohjelmalla ja maksetaan seuran päätilille.

Toimintamaksut sisältävät:
•    Valmentajien korvaukset sekä heidän koulutuksensa
•    Pelaajakoulutuksen
•    Valmentajien lisenssit
•    Salimaksut Espoon kaupungille
•    Sarjamaksut Koripalloliittoon
•    Peliasut (C-ikäisiin asti)
•    Jäsenmaksun
•    Joukkueiden ja seuran kirjanpidon
•    Valmentajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden vakuutuksen

Ulkopuolelle jäävät:
•    Pelaajalisenssi ja -vakuutus
•    Turnaus- ja leirikulut, jotka joukkue perii joukkueen jäseniltä
•    Lämmittelyasut

Maksuaikataulu:
•    toimintamaksujen maksuaikataulu vahvistetaan seuran kevätkokouksessa
•    A-minijuniorien toimintamaksut maksetaan kauden aikana neljässä erässä

4.2.2. Jäsenmaksut
   
EBT:ssä pelaavien pelaajien velvollisuutena on olla seuran jäsen. Tämä toteutuu maksamalla pelikausittain kerättävän jäsenmaksun, joka sisältyy toimintamaksuun. Myös valmentajan on oltava seuran jäsen. Valmentajan jäsenmaksun maksaa joukkue. Seuran jäseniä ovat myös taustahenkilöt, joiden jäsenmaksun joukkue hoitaa.

Kaikkien EBT:n yli 15-vuotiaiden jäsenten oikeutena on saada vaikuttaa äänivaltaisena edustajana seuran vuosikokouksissa. Jäsenmaksukausi on sama kuin toimintakausi (1.5.-30.4.) Jäsenmaksu on muille kuin junioreille 30€ ja kannatusjäsenmaksu 100€. Jäsenmaksuun kuuluvista jäseneduista tiedotetaan aina kauden alussa.

4.2.3. Pelaajalisenssi

Pelaajat maksavat omat lisenssinsä. Helpoin tapa hankkia lisenssi on hoitaa asia verkko-ostona Koripalloliiton sivuilta, www.basket.fi Kun lisenssi on maksettu, ilmestyy se suoraan seurakohtaiselle lisenssilistalle, http://www.basket.fi/asiakaspalvelu/sarjatoiminta/seurakohtaiset_lisenssilistat/. Listalle tarvittavat käyttäjätunnus ja salasana ovat joukkueenjohtajien käytössä ja sen voi tarkistaa seuran toimihenkilöitä.

4.2.4. Vakuutukset

Jokainen pelaaja vastaa itse omasta vakuutuksestaan. Koripalloliiton lisenssin mukana tarjoama Pohjolan lisenssivakuutus riittää nuorimmille junioreille. Se ei kata fysikaalista hoitoa eikä vamman hoidossa käytettäviä tukia. Huomioitavaa on myös että lisenssivakuutus on voimassa vain koripallo-otteluissa tai –harjoituksissa sekä niihin suoraan liittyvillä matkoilla. Näin ollen esimerkiksi ulkomaan leireillä tai kilpamatkoilla on oltava oma erillinen matkavakuutus lisenssivakuutuksen lisäksi.

4.2.5. Erotuomaripalkkiot

Kotipelien yhteydessä pidettävän buffetin tuotoilla pyritään kattamaan erotuomaripalkkiot. Erotuomarilta otetaan allekirjoitus EBT:n erotuomaripalkkiokuittiin, joka liitetään joukkueen kirjanpitoon. Koripalloliitto vahvistaa vuosittain erotuomaripalkkioiden suuruudet ja lisäksi erotuomareille maksetaan matkakorvauksia.

4.3. Avustukset

4.3.1. Avustukset toimintamaksuihin

EBT:n hallitukselta voi anoa sosiaalisista syistä johtuen avustusta pelaajan toimintamaksuun tai leirimaksuihin. Anomukset toimitetaan aina seuran toiminnanjohtajalle. Ensisijaisesti toimintamaksuanomukset tehdään kuitenkin Espoon kaupungin sosiaalihuoltoon.

4.3.2. Maajoukkuepelaajien tuki

EBT tukee seuran maajoukkuepelaajia (ikäluokan 24 pelaajan maajoukkueringissä olevia) 50 %:lla leirityskustannuksista, maksimissaan enintään 750 euroa. Tuki maksetaan seuralle toimitettuja kuitteja vastaan jälkikäteen. Takautuvasti maksetaan tukea enintään 4 kk:n ajalta . Tukianomukset toimitetaan toimistoon. Seura anoo urheilijastipendit Espoon kaupungilta marraskuussa ja maksaa ne joukkueille tai tuen saaneille pelaajille.

4.3.3. Seuran tuki joukkueille

EBT tukee vuosittain erikseen päätettävällä summalla miesten ja naisten edustusjoukkueita. EBT tukee joukkueita menestyksen perusteella. Tuen muoto ja taloudellinen arvo päätetään vuosittain hallituksessa.

4.3.4. Valmennustuki

EBT tukee valmentajien koulutusta. Valmentajakoulutuksista sovitaan aina erikseen valmennuspäällikön kanssa.

4.4. Valmentajasta aiheutuvat kustannukset

Seura maksaa valmentajalle valmentajasopimuksen mukaista kulukorvausta harjoituksista aiheutuneista matka- ja muista kuluista. Seura maksaa myös valmentajan lisenssin.

Tavoite on, että joukkueen ja valmentajan välillä ei ole rahaliikennettä, vaan seura hoitaa raha-asiat valmentajan kanssa. Poikkeuksena tästä esim. pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvien pelimatkojen kulut.

4.4.1. Valmentaja turnaus- ja ottelumatkoilla

Joukkueen tehtävänä on huolehtia, ettei valmentajalle itselle aiheudu toiminnasta kustannuksia. Joukkue vastaa seuraavista asioista suoraan valmentajan kanssa:

•    Joukkue järjestää valmentajalle matkat valtakunnallisten sarjojen vieraspeleihin, aluesarjan matkaotteluihin ja turnauksiin. Mikäli joukkue ei pysty järjestämään valmentajalle kuljetusta pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvaan joukkueen tapahtumaan, niin joukkue maksaa valmentajalle matkakulukorvausta.
•    Ruokailu, jos ottelumatka kestää yli 6 tuntia.
•    Täysihoito turnausmatkoilla, yöpyminen ja ruokailut joukkueen mukana, ts. kisapassi. Luontevaa on myös, että joukkue kustantaa turnausmatkalla joukkueen mukana olevan huoltajan majoitus- ja ruokailukustannukset, jos tämä toimii joukkueen valvojana.

4.5. Varainhankinta

Joukkueen varainhankinnasta on keskusteltava vanhempainkokouksissa. Joukkue voi tehdä yrityksille talkootöinä erilaista pakkaus- tms. työtä. Joukkue voi laskuttaa työpalkkion seuran nimissä joukkueen käytössä olevalle pankkitilille. Maksaja vaatii ennen maksamista seuran LY-tunnuksen. Talkootöistä sovittaessa on muistettava, että tulo on verovapaata ainoastaan, jos sitä ei jaeta henkilökohtaisesti työn tekijöille vaan se tulee koko joukkueen hyväksi. Seura järjestää joukkueille talkootyömahdollisuuksia, esim. koordinoimalla Espoonlahden hallin arki- ja viikonloppuvalvontaa.

Joukkueilla on myös mahdollisuus rahoittaa toimintaansa myymällä mainostilaa yrityksille. Mainoksia voi myydä vuosittain ilmestyvään seuran kausijulkaisuun sekä Espoonlahden hallilla pelattaviin otteluihin siirrettäviä mainoksia. Lisäksi seuran internet- sivuille joukkueilla on mahdollisuus myydä yritysten mainoksia.