Viestintä, sidosryhmät ja palkitseminen

5. VIESTINTÄ, SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ JA PALKITSEMISET

5.1. Viestintä

5.1.1. Markkinointi

Seura esittelee toimintaansa kotisivuillaan, www.ebt.fi.  Seuran toimintaa mainostetaan mm. paikallislehdissä sekä koulujen ja päiväkotien ilmoitustauluilla ja basket.fi- sivuilla. Myös vuosittain ilmestyvää kausijulkaisua hyödynnetään seuran toiminnan markkinoimisessa.

5.1.2. Jäsenrekisteri

Seuralla on myClub jäsenrekisteri, jota päivitetään säännöllisesti. Jäsenrekisteristä löytyy jäsenten henkilötiedot.

5.1.3. Sisäinen viestintä

Seura pyrkii kaikessa avoimuuteen ja haluaa, että jäsenet tietävät, mitä omassa seurassa tapahtuu. Tiedotuksessa seura viestii valmentajia ja taustahenkilöitä, joko joukkueenjohtajien kautta sähköpostitse tai hyödyntäen myClub järjestelmää.
Joukkueenjohtaja kokoaa kauden alussa pelaajien ja heidän vanhempiensa sähköpostiosoitteet joukkueen jakelulistaa varten. A-, B- ja C-iässä on hyvä, että joukkueenjohtaja myös pitää pelaajat jakelulistoilla, sillä se kasvattaa pelaajia ottamaan vastuuta omasta harrastuksestaan. Viimeistään A-iässä on tärkeää, että pelaaja tietää miten joukkueen taustaorganisaatio toimii, jotta hän pystyy aikuisiässä organisoimaan itse esim. omaehtoista harrastuskoripallotoimintaa.

Seura viestii jäseniään myös kotisivujen ja kerran vuodessa ilmestyvän kausijulkaisun välityksellä.

5.1.4. Ulkoinen viestintä

Kotisivut ovat seuran tehokkain viestintäväline. Ajoittain seura julkaisee myös juttuja paikallislehdissä. Tulospalvelusta medialle ja Koripalloliittoon vastaavat joukkueet itse.
Joukkueen oma sivu tulee olla päivitettynä ja ajan tasalla kotisivuvastaavan toimesta.
Sivulta tulee löytyä joukkueen valmentajien ja taustahenkilöiden yhteystiedot, harjoitusajat ja ottelut.

5.2. Sidosryhmätyö

5.2.1. Kouluyhteistyö

Seura tekee yhteistyötä toiminta-alueensa ala-asteiden ja päiväkotien kanssa vuosittain sovittavalla tavalla. Seura pyrkii vierailemaan kouluissa ja tarjoamaan kaikille 1-3 -luokkalaisille koripallon näytetunnin. Kouluyhteistyö kattaa lisäksi Espoonlahden lukiossa järjestettävän aamuharjoittelumahdollisuuden, jonka koordinoinnista seura vastaa.

5.2.2. Yritysyhteistyö

Yritysten ja seuran välillä sovitusta yhteistyöstä vastaa seuran hallitus. Yhteistyökumppanit näkyvät seuran kotisivuilla, vuosittain ilmestyvässä kausijulkaisussa ja seuran peliasuissa. Näkyvyydestä sovitaan erikseen yhteistyösopimuksessa.

5.2.3. Seurayhteistyö

EBT tekee yhteistyötä muiden espoolaisten koripalloseurojen ja urheiluseurojen kanssa. Läheisellä yhteistyöllä saadaan aikaan hyvää toiminnan keskittämistä. Yhteistyö Tapiolan Hongan kanssa kattaa yhteisen juniorikoripalloturnauksen.

5.2.4. Muut yhteistyötahot

Seura tekee tiivistä yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa sali- ja harjoitusvuorojen järjestämisessä. Lisäksi seura pyrkii saamaan edustuksen mahdollisimman moneen Koripalloliiton luottamuselimeen. Valmennus- ja junioripäällikkö tekevät tiivistä yhteistyötä Koripalloliiton eteläisen alueen valmennusvastaavien kanssa.

5.3. Palkitsemiset

5.3.1. Vuosittaiset palkitsemiset

Seura järjestää vuosittain kauden päättäjäiset, jossa palkitaan seura-aktiiveja. Tilaisuudessa palkitaan jokaisesta joukkueesta kauden pelaaja sekä seuran kauden tyttö- ja poikajuniori. Lisäksi palkitaan valmentajia, taustahenkilöitä ja muita vapaaehtoistyöntekijöitä.

5.3.2. Muut palkitsemiset

Seura palkitsee seuran ansiomerkeillä henkilöitä, jotka ovat tehneet useamman vuoden esimerkillistä työtä seuran eteen. Lisäksi seuran hallitus anoo Koripalloliiton ansiomerkkejä ansioituneille seura-aktiiveille.