Pelisäännöt

Nuori Suomi Operaatio Pelin Henki

PDF-tiedostoVanhempienvinkkivihko.pdf (1.4 MB)
PDF-tiedostoPelinHenki6-9v.pdf (2.6 MB)
PDF-tiedostoPelinHenki10-13v.pdf (2.1 MB)
PDF-tiedostoPelinHenki_14-17.pdf (1.6 MB)
Vanhempien pelisääntökeskustelut

Pelisääntökeskustelujen tarkoituksena on, että vanhemmat ja valmentajat kokoontuvat yhdessä pohtimaan lasten liikunnan arvomaailmaa, lasten parhaaksi. Tavoitteena on sopia ja kirjata ryhmän aikuisia koskevat toimintamallit eli pelisäännöt.

Valmentajilla ja vanhemmilla on yhteinen tavoite. Haluamme antaa lapsille mahdollisuuden kehittyä ja oppia liikunnan avulla. Haluamme tukea hyvään elämään kasvamista. Ilman vanhempien tukea, kannustusta ja työpanosta koko toiminta ei edes olisi mahdollista. Vanhempien rooli lasten urheilutoiminnassa on erittäin merkittävä. Siksi myös heidän mielipiteensä ovat tärkeitä.

Esimerkkikysymyksiä

Leikinomaisuus

 • Mitä leikinomaisuus on?
 • Mikä on lasten urheilussa tärkeintä?
 • Mikä on lasten mielestä kivaa?
 • Miten leikinomaisuus näkyy harjoituksissa ja kilpailuissa?
 • Mitä haluat lapsesi oppivan urheiluseurassa?

Tasavertaisuus

 • Olemmeko samaa mieltä siitä, että jokainen lapsi ryhmässä on yhtä tärkeä?
 • Miten varmistamme sen, että kaikki lapset saavat osallistua?
 • Onko jokaisella lapsella oikeus onnistumiseen ja iloon, entä epäonnistumiseen ja itkuun?
 • Mitä tasavertaisuus tarkoittaa käytännössä meidän ryhmässä/joukkueessa/seurassa?

Tavoitteet

 • Miksi tarvitsemme tavoitteita?
 • Mikä on ryhmämme tärkein tavoite?
 • Kuka asettaa tavoitteet?
 • Mistä lapsia tulisi palkita?
 • Tavoitteemme leikinomaisuuden, tasavertaisuuden, ilmapiirin ja käyttäytymisen suhteen

Esimerkin voima

 • Mikä vaikutus aikuisten mallilla on lapseen?
 • Minkälainen vanhempi ja ohjaaja on hyvä esikuva?
 • Minkälaista mallia haluat lapsille näyttää?

Savuttomuus ja päihteet

 • Kuuluvatko tupakka, nuuska ja alkoholi lasten urheiluun?
 • Minkälaista mallia haluamme näyttää?
 • Kuka saa polttaa ja missä?
 • Kuka lasten tupakointiin puuttuu ja miten?
 • Saako seuran tilaisuuksissa olla päihtyneenä?