Vuosikokoukset

EBT:n vuosikokous on seuran ylin päättävä elin. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Kevätkokous valitsee seuraavalle toimikaudelle hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Syyskokous hyväksyy edellisen toimikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Kutsu varsinaisiin kokouksiin on julkaistava enintään neljä viikkoa ja vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta Espoon Basket Teamin ylläpitämillä www-sivuilla.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viisi päivää ennen kokousta.