Kevätkokous

ASIALISTA

1.      1. Kokouksen avaus

2.      2. Valitaan kokoukselle

-          puheenjohtaja

-          sihteeri

-          kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

3.      3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4.      4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.      5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

6.      6. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintakaudelle

7.      7. Vahvistetaan hallituksen seuraavaa toimintakautta varten laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio

8.      8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimintakaudelle

9.      9. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tämän päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenet       seuraavalle toimintakaudelle

10.  10. Valitaan HTM-tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuran tilejä ja hallintoa seuraavalle toimintakaudelle

11.  11.  Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat

      (muut käsiteltävät asiat tulee ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle 5 vuorokautta ennen kokousta)

12.  12.  Kokouksen päättäminen