Syyskokous

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  • ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

6. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös

7. Esitetään tilintarkastajien lausunto

8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille

9. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10§:n mukaisesti vireille panemat asiat

10. Kokouksen päättäminen